110e jaargang NTvT 3. Ontwikkeling in de behandeling van aangezichtstraumata gedurende de laatste vijf decennia

View the english summary Open PDF (273.42 KB)

Er wordt een historisch overzicht gepresenteerd over de behandeling van aangezichtstraumata gedurende de laatste vijf decennia. Het overzicht is onderverdeeld in drie perioden: de periode vóór het profylactisch gebruik van antibiotica (voor 1950, de jaren waarin draadosteosynthesis werd gebruikt na het vrijleggen van de fractuur 1950-1980 en de periode daarna, waarin rigide fixatie wordt gebruikt. De principes van primaire botgenezing en moderne benaderingschirurgie tot het craniomaxillaire skelet worden in het kort besproken.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.