Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)

View the english summary Open PDF (112.86 KB)

Het Ernstig Acuut Ademhalingssyndroom (SARS) is een ziekte veroorzaakt door een coronavirus. Die virussen zijn allang bekend als pathogeen voor de mens, maar deze nieuwe vorm is virulenter dan de reeds bekende vormen. SARS werd onderkend in maart van dit jaar in China en leek de wereld te gaan teisteren als een soort Spaanse Griep. Gelukkig is dat niet gebeurd en momenteel lijkt de dreigende pandemie onder controle te zijn gebracht. Dit gegeven biedt hoop voor het geval een meer virulente pandemie ooit plots zou uitbreken. Een gewaarschuwde mensheid telt voor twee, zelfs als de belaging een onbekende factor is.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Info
bron
Ned Tijdschr Tandheelkd augustus 2003 ; 110: 335-337
rubriek
Medisch
Bronnen
Gerelateerd