Hoogtandjes 4. Het gebruik van een botanker voor het oprichten van een gekipte molaar in de onderkaak

View the english summary Open PDF (148.64 KB)

Als orthodontische verankering worden steeds vaker titanium implantaten gebruikt. Hiermee kan onder meer bij het orthodontisch oprichten van gekipte tweede molaren in de onderkaak de orthodontische apparatuur tot een minimum worden beperkt. Daarenboven worden de overige gebitselementen niet belast, waardoor de bestaande occlusie niet wordt verstoord. Naast een goede controle van de extrusie tijdens de oprichting en het opvangen van de reactiekrachten is de orthodontische behandeling eenvoudig en weinig belastend voor de patiënt.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.