Is Nederlands zwembadwater erosief?

View the english summary Open PDF (112.86 KB)
Tanderosie staat de laatste jaren sterk in de belangstelling. Naast etiologische factoren zoals gebruik van zure dranken en voeding en intrinsieke zuren, wordt frequent zwemmen als risico genoemd. In dit artikel wordt nagegaan of dit ook voor de Nederlandse situatie van belang is. Desinfectie van zwembaden kan op twee manieren worden bewerkstelligd: door toevoeging van chloorgas of door toevoeging van natriumhypochloriet. In Nederlandse zwembaden wordt uitsluitend het natriumhypochloriet-systeem gebruikt. Daarbij gelden in Nederland regels voor frequente en verplichte controle van pH van het zwemwater die een situatie met erosief zwembadwater praktisch uitsluiten. Meetresultaten van een laboratorium bevestigen dit beeld met een risicodragend overtredingpercentage van 0,14%. De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat het risico van tanderosie door frequent zwemmen in Nederland verwaarloosbaar is.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.