Afweging op basis van praktijkervaringen

Digitale radiografie bij jonge kinderen

View the english summary Open PDF (80.83 KB)

In de tandheelkunde wordt voor het maken van rntgenopnamen steeds meer gebruikgemaakt van digitale rntgendetectors als een CCD-sensor en een fosforplaatsysteem. Doel van dit onderzoek was voor het maken van bitewing-opnamen bij jonge kinderen de betekenis van de voor- en nadelen van het gebruik van digitale rntgendetectors ten opzichte van een conventionele rntgenfilm in kaart te brengen. Aan een groep tandartsen is een vragenlijst toegezonden met vragen over hun praktijkervaringen met een digitale rntgendetector of met rntgenfilm bij jonge kinderen. Het met behulp van de Simple Multi Attributive Rating Technique berekende eindoordeel was voor de CCD-sensor 7,40, voor het fosforplaatsysteem 7,38 en voor de rntgenfilm 6,98. De onderlinge verschillen waren echter niet statistisch significant (p > 0,47). Hierdoor kon worden geconcludeerd dat met betrekking tot bitewing-opnamen bij jonge kinderen voor het overschakelen van rntgenfilm op een digitale rntgendetector vooralsnog een afwachtende houding gerechtvaardigd lijkt.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Info
bron
Ned Tijdschr Tandheelkd oktober 2004 ; 111: 382-387
rubriek
Onderzoek en wetenschap
Gerelateerd