Controversen in de tandheelkunde - Voorwoord

Open PDF (47.26 KB)

Het onlangs gehouden jubileumcongres ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Nederlandse Vereniging van Tandartsen had als thema Controversen in de tandheelkunde. Hierbij stond de vraag centraal of er nog, en zo ja welke, controversen bestaan in de restauratieve tandheelkunde. Bij de opzet van het congres werd gekozen voor een aantal onderwerpen waarmee de tandarts-algemeen practicus bijna dagelijks wordt geconfronteerd.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.