De website van de Inspectie voor de Gezondheidszorg

View the english summary Open PDF (55.55 KB)
Al sinds 1798 is in de Grondwet vastgelegd dat de overheid maatregelen moet treffen om de volksgezondheid te bevorderen. De aanwezigheid van een toezichthoudend orgaan, het Staatstoezicht op de Volksgezondheid, geeft vorm aan deze grondwettelijke instructie. Het huidige Staatstoezicht bestaat uit drie inspecties: de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Keuringsdienst van Waren en de Inspectie Milieuhygiëne. De tandheelkunde hoort thuis onder de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Op de website van deze Inspectie zijn de taken en bevoegdheden van de Inspectie te zien. www.igz.nl

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.