Effecten van cocaïnegebruik op de mondgezondheid en de implicaties voor tandheelkundige behandelingen

View the english summary Open PDF (88.14 KB)
Een toenemend aantal Nederianders gebruikt regelmatig cocaïne, waardoor orofaciale afwijkingen, zoals perforatie van het neusseptum en het palatum, ulceratie van de gingiva en erosie van gebitselementen kunnen ontstaan. Bovendien verhoogt recent cocaïnegebruik het risico van cardiovasculaire complicaties tijdens tandheelkundige behandelingen, vooral bij toepassing van lokale anaesthetica en met adrenaline geïmpregneerde retractiedraden. Aanbevolen wordt tandheelkundige behandelingen uit te stellen tot minimaal 6 a 24 uur na het laatste gebruik van cocaïne.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.