De afdeling Tandheelkundige Materialen van ACTA

View the english summary Open PDF (60.88 KB)

De afdeling Tandheelkundige Materialen van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam heeft een eigen, overwegend Engelstalige website. Deze afdeling houdt zich in het kader van het onderwijs bezig met onderzoek naar de eigenschappen en de klinische toepassing van in de tandheelkunde gebruikte materialen. Websites over dit onderwerp zijn schaars en ook op de hier besproken website vindt men geen testrapporten of productinformatie, maar wel interessante artikelen over de interactie tussen de harde tandweefsels en de kunstmatige materialen die ter vervanging dienen. Website is niet meer on line

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.