Hoogtandjes 5. Bimaxillaire transversale distractie-osteogenese

View the english summary Open PDF (177.77 KB)

Uitgesproken plaatsgebrek ten gevolge van een smalle voorste apicale basis in beide kaken kan orthodontisch gecorrigeerd worden met extractietherapie (in de regel extractie van vier premolaren) of met transversale distractie-osteogenesetherapie (in de regel bimaxillair). In dit artikel wordt deze laatste behandelmethode bij een elfjarige patiënte beschreven. Met vaste orthodontische apparatuur werden de gebitselementen opgelijnd. De correctie van de skelettale Klasse II-relatie vond plaats met behulp van een Experimentele Vaste Apparatuur Activator. De actieve behandelduur bedroeg achttien maanden.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.