Schisis beschouwd

Open PDF (92.28 KB)

Van de inaugurele rede uitgesproken door C. Katsaros bij het aanvaarden van het ambt van bijzonder hoogleraar in de Orthodontie, vanwege de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten DMO, aan het Universitair Medisch Centrum Sint Radboud van de Katholieke Universiteit Nijmegen op vrijdag 16 januari 2004

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.