Verandert de prevalentie?

Tandcariës en erosieve gebitsslijtage bij 5- en 6-jarige en 11- en 12-jarige Haagse schoolkinderen

View the english summary Open PDF (187.12 KB)

In 2002 vond wederom een tandheelkundig onderzoek naar de prevalentie van tandcariës plaats bij 5- en 6-jarige en 11- en 12-jarige Haagse schoolkinderen. Bij de 11- en 12-jarigen werd daarnaast gekeken naar de prevalentie van erosieve gebitsslijtage. De resultaten suggereren dat bij de 5- en 6-jarige Haagse schoolkinderen de prevalentie (percentage cariësvrije kinderen) en de gemiddelde cariëservaring (cariës experience) (dmfs/dmft-waarden) in de periode 1996-2002 niet significant zijn veranderd. Kinderen uit het lage sociale milieu hebben in 2002 gemiddeld vier- tot zesmaal hogere dmfs-scores dan hun leeftijdsgenoten uit het midden en hoge sociale milieu. Bij de 11- en 12-jarigen in het lage sociale niveau lijkt het percentage kinderen met een gave blijvende dentitie in de periode 1996-2002 significant toegenomen. De sociaal-economische verschillen in mondgezondheid bij de 11- en 12-jarigen uit het lage, midden en hoge sociale milieu zijn in 2002 veel minder uitgesproken dan in 1996 en 1998. Enige vorm van erosieve gebitsslijtage werd in 2002 gevonden bij 23% van de 11- en 12-jarigen; in 1998 bedroeg dit percentage 3%.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Info
bron
Ned Tijdschr Tandheelkd maart 2004 ; 111: 074-79
rubriek
Onderzoek en wetenschap
Gerelateerd