Dentoalveolaire chirurgie voor de tandarts: verwijdering van gebitselementen en wortelresten

View the english summary Open PDF (250.99 KB)

De indicatie voor verwijdering van gebitselementen en wortelresten wordt in de algemene praktijk frequent gesteld. De tandarts zal deze ingreep in een aantal gevallen zelf uitvoeren en in andere gevallen overlaten aan een kaakchirurg. De moeilijkheidsgraad van de ingreep en de ervaring, de beschikbare tijd, de beschikbaarheid voor nazorg en de persoonlijke interesse van de tandarts spelen bij deze besluitvorming een rol. Door het verkrijgen van meer ervaring zal de grens tussen verwijzen en zelf doen geleidelijk worden verlegd naar moeilijker te verwijderen gebitselementen. Met dit artikel wordt een poging gedaan hieraan een bijdrage te leveren door de chirurgische verwijdering van gebitselementen (exclusief de derde molaren) en wortelresten systematisch te beschrijven, met een nadruk op de technische aspecten. Naast de voorbereiding wordt ingegaan op de verwijdering van één- en meerwortelige gebitselementen en wortelresten en worden het wondtoilet en de nazorg besproken

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Info
bron
Ned Tijdschr Tandheelkd april 2004 ; 111: 128-132
rubriek
Thema
thema
Mondchirurgie in de algemene praktijk
Gerelateerd