Een moment voor mondmicroben

Open PDF (43.93 KB)

Van de inaugurele rede uitgesproken door A.J. van Winkelhoff bij het aanvaarden van het ambt van hoogleraar in de Orale Microbiologie aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam op vrijdag 12 maart 2004.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.