Reconstructieve preprothetische chirurgie 2 - Preïmplantaire chirurgie

View the english summary Open PDF (174.06 KB)

De reconstructieve preprothetische chirurgie heeft onder andere tot doel de kaken en de weke delen zodanig te corrigeren dat deze geschikt worden om als basis te dienen voor een door implantaten ondersteunde prothetische constructie. In een aantal gevallen is het aanwezige botvolume ontoereikend om implantaten op de in prothetisch opzicht optimale positie te plaatsen. In dit artikel wordt een aantal botvermeerderingstechnieken voor het plaatsen van implantaten besproken.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Info
bron
Ned Tijdschr Tandheelkd mei 2004 ; 111: 185-189
rubriek
Thema
thema
Mondchirurgie in de algemene praktijk
Gerelateerd