Onderzoeksmethoden in de tandheelkunde 1. Methoden om de retentie van gebitsprothesen te kwantificeren

View the english summary Open PDF (225.19 KB)

Retentie van een gebitsprothese is geen eenduidige variabele. De mate van retentie wordt bepaald door de biologische of fysische eigenschappen van een gebitsprothese en de ondersteunende en omliggende anatomische structuren. Voor het kwantificeren van retentiekrachten van een conventionele volledige gebitsprothese kunnen drie soorten methoden worden onderscheiden: methoden van subjectieve taxatie, methoden die een aantal klinisch te bepalen, min of meer objectieve criteria behelzen en nagenoeg zuiver objectieve methoden waarbij gebruik wordt gemaakt van meetapparatuur. De subjectieve taxatie en de meeste methoden met klinisch te bepalen criteria zijn niet of weinig doelmatig. Voor epidemiologische onderzoeken zijn de methoden met klinisch te bepalen criteria echter wel erg pragmatisch. Van de meestal ingewikkelde en kostbare objectieve methoden met meetapparatuur is alleen van de gnathodynamometer aangetoond dat het een betrouwbaar apparaat is.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.