Orale aspecten van porfyrie

View the english summary Open PDF (143.76 KB)
Porfyrie kan zowel een erfelijke als een verworven aandoening zijn van specifieke enzymen in de heemsynthese. Dit literatuuroverzicht beschrijft de verschillende vormen van porfyrie. Van elke vorm worden de mogelijke oorzaken, de lichamelijke verschijnselen, de diagnostiek en de therapie behandeld. Ten slotte worden de orale kenmerken van porfyrie en de mogelijke gevolgen voor een tandheelkundige behandeling bediscussieerd.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.