Orale Geneeskunde, meer dan een mond vol

Open PDF (67.09 KB)
Van de inaugurele rede uitgesproken door A. Vissink bij het aanvaarden van het ambt van hoogleraar in de Orale Geneeskunde aan de Faculteit der Medische Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen op dinsdag 13 april 2004.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.