Proefschriften 25 jaar na dato 2. Tandkiemen en tumorvorming, toen en nu

View the english summary Open PDF (112.22 KB)

De mechanismen die een rol spelen bij de normale tandontwikkeling zijn ook betrokken bij de vorming van odontogene tumoren. Bestudering van de tandontwikkeling kan zodoende het inzicht in de pathogenese van deze tumoren verdiepen. Omgekeerd verschaft bestudering van deze gezwellen informatie over de normale tandontwikkeling. Een overzicht wordt gegeven van de ontwikkelingen op dit terrein gedurende de laatste 25 jaar. Vooral de ontwikkelingen op het terrein van de analyse van de eiwit- en genexpressie hebben de kennis van de tandontwikkeling verdiept. Voor de opheldering van het ontstaan van odontogene tumoren heeft het echter weinig opgeleverd.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.