Afscheid van vier bestuursleden

Open PDF (61.95 KB)

Op 18 mei 2004 heeft, dit keer in Groningen, de jaarlijkse vergadering plaatsgevonden van de raad van commissarissen met de directie van de NTvT BV met aansluitend daarop de vergadering van de raad van toezicht en het bestuur van de Stichting Bevordering Tandheelkundige Kennis. Een vast agendapunt op deze vergadering is ‘benoemingen’. De volgende mutaties hebben zich voorgedaan en zijn vanaf heden van kracht.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.