Klasse II-malocclusie. Duur en kosten van een gecombineerde orthodontische en chirurgische behandeling

View the english summary Open PDF (126.15 KB)
Bij 29 patiënten met een Klasse II-malocclusie werd tijdens de orthodontische behandeling de resterende overjet gecorrigeerd met een chirurgische behandeling bestaande uit intraorale distractie-osteogenese van de mandibula. Deze patiënten werden verdeeld in twee groepen. Groep A werd orthodontisch volgens een tweefasentechniek met functionele en later met vaste apparatuur behandeld. Groep B werd volgens een éénfasetechniek uitsluitend met vaste apparatuur behandeld. Voorafgaand aan de behandeling waren de verschillen in leeftijd, geslacht en ernst van de orthodontische afwijking tussen de groepen niet statistisch significant. Bij alle patiënten werd na de distractiebehandeling de orthodontische behandeling met succes voltooid. De gemiddelde behandelduur was voor groep A 44,2 en voor groep B 28,6 maanden. Dit verschil was statistisch significant (p < 0,001). De gemiddelde behandelduur na de distractiebehandeling was 9,1 maanden. De gemiddelde kosten voor de totale orthodontische behandeling waren tussen de groepen niet statistisch significant verschillend.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.