Caries profunda

Open PDF (44.90 KB)

De redactie ontving een schriftelijke reactie naar aanleiding van een artikel in het themanummer van december 2003 van ons Tijdschrift (Koolhoven en Plasschaert, 2003). De briefschrijver, dr. R.J.M. Gruythuysen, is in principe lovend over het artikel met als titel ‘Cariës profunda: huidige inzichten en behandelconcepten’. Hij beoordeelt de materie als complex en vindt de poging om dit onderwerp in een kort artikel aan de orde te stellen, prijzenswaardig. Desalniettemin vindt hij dat twee punten nuancering respectievelijk verduidelijking behoeven. Deze twee punten zijn voorgelegd aan de auteurs. Zij zijn het volledig met de nuancering en verduidelijking van Gruythuysen eens. Zij beamen ook dat zij gedwongen door de beperkte omvang van het artikel niet aan deze nuancering en verduidelijking zijn toegekomen. Om die redenen heeft de redactie besloten de twee door Gruythuysen aangehaalde punten hier in iets verkorte vorm weer te geven.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Info
bron
Ned Tijdschr Tandheelkd augustus 2004 ; 111: 302-302
rubriek
Redactioneel
Gerelateerd