Nevenwerkingen van chloroform, halothaan en xyleen

Oplosmiddelen ter verwijdering van guttapercha uit wortelkanalen 2

View the english summary Open PDF (121.11 KB)

Chloroform, halothaan en xyleen worden vaak gebruikt bij endodontische herbehandelingen om guttapercha uit wortelkanalen te verwijderen. Aangezien blootstelling aan organische oplosmiddelen de gezondheid kan schaden, wordt in dit artikel bezien in hoeverre het verantwoord is de genoemde drie hiervoor te gebruiken. Dat lijkt voor chloroform en xyleen het geval, maar ten aanzien van halothaan moet een voorbehoud worden gemaakt vanwege de kans op immunologische reacties.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.