Pijn na het cementeren van een gegoten restauratie

View the english summary Open PDF (152.44 KB)
Het komt regelmatig voor dat na het cementeren van een gegoten restauratie pijn optreedt. Er zijn weinig gegevens over de prevalentie van dit soort pijn. In veel gevallen is de pijn binnen twee weken verdwenen. De oorzaak van de pijn heeft vaak te maken met de grote permeabiliteit van het dentine na het prepareren van het gebitselement, waardoor bacteriën gemakkelijk toegang tot de pulpa hebben. Ook het cement kan een oorzakelijke factor zijn. Het is aannemelijk dat niet de toxiciteit, maar de mate van microlekkage van het cement hierbij een rol speelt. Om de pijn te voorkomen kan een sensitiviteitreducerend middel worden toegepast. Bij gebruik hiervan moet in combinatie met bepaalde cementen rekening worden gehouden met een verminderde retentie van de gegoten restauratie. Het nemen van de juiste voorzorgsmaatregelen, zoals het prepareren met voldoende koeling, is ter voorkoming van de pijn vermoedelijk belangrijker dan het gebruik van een sensitiviteitreducerend middel.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.