Leren levenslang te leren

View the english summary Open PDF (69.13 KB)
Levenslang leren is geen vrijblijvende optie voor tandartsen maar veel meer een noodzaak en verplichting. In deze bijdrage wordt een overzicht gegeven van de personen en organisaties die een rol spelen in het aanbod van bij- en nascholing in de tandheelkunde. Achtereenvolgens worden besproken de bijdragen aan levenslang leren door de overheid, de opleidingen, de beroepsorganisatie en de wetenschappelijke verenigingen en tijdschriften. De activiteiten van de individuele beroepsbeoefenaar zijn het meest bepalend in dit geheel. Kort wordt nog ingegaan op de verwachte toekomstige ontwikkelingen.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.