Multipele intraorale fistels.

View the english summary Open PDF (95.66 KB)
Bij een twintigjarige gezonde man werden multipele fistels ter plaatse van het onderfront geconstateerd. Er was sprake van een secundaire chronische osteomyelitis met een positieve kweek voor Staphylococcus aureus, Haemophilus para-influenzae en vergroenende streptokokken. De therapie bestond uit buccale en linguale decorticatie in de regio van gebitselementen 34 - 42 en spalken van de mobiele gebitselementen. Er werd gestart met intraveneuze antibiotica, waarna werd overgegaan op langdurige orale antibiotica. De fistels genazen restloos.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.