Een zwelling in het onderfront berustend op een ossificerend fibroom

View the english summary Open PDF (100.29 KB)
Een 34-jarige vrouw klaagde over een in een half jaar ontstane zwelling in het onderfront. Het bleek te gaan om een in de kaak zelden voorkomend ossificerend fibroom. Gelet op de betrekkelijk snelle groei en de uitgebreidheid van de afwijking werd besloten tot een continuiteitsresectie van de mandibula en primaire reconstructie met behulp van een vrij gevasculariseerd fibulatransplantaat.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.