Keuzeonderwijs binnen de opleiding Tandheelkunde Groningen

View the english summary Open PDF (69.66 KB)
Verdieping in een tandheelkundig onderwerp dat in het kerncurriculum niet of weinig aan de orde komt, krijgt in de opleiding Tandheelkunde in Groningen vorm in keuzeprojecten. Dit artikel geeft een overzicht van de doelstellingen van de verschillende keuzeprojecten, van het programma en van de wijze waarop studenten worden getoetst. Ook wordt ingegaan op enkele ervaringen van studenten en docenten met dit type onderwijs. Het keuzeonderwijs in Groningen blijkt effectief te zijn omdat het studenten theoretisch en (pre)klinisch voorbereidt op specifieke onderdelen van de tandheelkunde en een orintatie geeft op de wetenschappelijke aspecten ervan. Studenten en docenten oordelen positief over het keuzeonderwijs. Het keuzeonderwijs lijkt bijzonder geschikt om professioneel gedrag van studenten te toetsen.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.