Obesitas en mondgezondheid

View the english summary Open PDF (102.57 KB)

Obesitas komt bij circa 10% van de Nederlandse volwassenen voor. Het is een chronische, ongeneeslijke ziekte met een aanzienlijke mortaliteit en comorbiditeit. De comorbiditeit is door langdurig en relatief gering gewichtsverlies (515%) sterk te reduceren. De belangrijkste oorzaak van obesitas is een verstoorde balans tussen energie-inname en energiegebruik. De behandeling bestaat primair uit dieetadviezen, gedragsverandering en verhoging van de lichamelijke activiteiten. Op indicatie kan deze behandeling worden gevolgd door het voorschrijven van geneesmiddelen of chirurgie. Obesitas wordt gerelateerd aan verschillende orale afwijkingen, zoals cariës, parodontitis en xerostomie. Ook kan het consequenties hebben voor het tandheelkundige behandelplan.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.