De wortelkanaalbehandeling: kwaliteit en resultaat

View the english summary Open PDF (136.75 KB)

Bij bestudering van het verband tussen de kwaliteit van de wortelkanaalbehandeling en de kans op genezing van parodontitis apicalis blijkt er een grote discrepantie te bestaan tussen de uitkomsten van prospectief onderzoek naar de resultaten van wortelkanaalbehandelingen en de uitkomsten van bevolkingsonderzoek naar deze resultaten. Met het oog op verbetering van de laatstgenoemde uitkomsten wordt bekeken welke tekortkomingen bij de behandeling in het bijzonder negatief uitwerken op de kans op genezen of voorkmen van periapicale pathologie.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.