Endodontisch behandelde gebitselementen: weefselbehoud en adhesieve opbouw beste optie

View the english summary Open PDF (178.82 KB)

De prognose van endodontisch behandelde gebitselementen hangt niet alleen af van het feit of het wortelkanaal voldoende bacterievrij is gemaakt en het wortelkanaal zowel coronaal als apicaal hermetisch is afgesloten, maar wordt ook bepaald door de manier waarop deze doorgaans verzwakte gebitselementen door middel van een vulling of kroon met (stift)opbouw tegen breuk zijn beschermd. Adhesieve opbouwtechnieken, eventueel met behulp van de nieuwe generatie glasvezelstiften, winnen duidelijk terrein. In dit artikel wordt uiteen gezet welke afwegingen moeten worden gemaakt bij de toepassing van deze adhesieve materialen en wordt de opbouw van endodontisch behandelde premolaren nader toegelicht.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.