Sport en mondgezondheid - Dankwoord

Open PDF (55.09 KB)

Mede geïnspireerd door zijn toenmalige studente en inmiddels collega mevrouw W.A. Scheper, deed prof. dr. M.A.J. Eijkman de redactie het idee aan de hand om ‘eens iets te schrijven over sport en mondgezondheid’. Dit idee werd door de redactie omarmd en Eijkman was onmiddellijk bereid als gastredacteur op te treden. Het resultaat van maandenlang werk door alle betrokkenen mag gezien worden. Het aantal artikelen en de omvang van een aantal artikelen zijn zo omvangrijk geworden dat de redactie zich genoodzaakt zag aan het thema twee tijdschriftnummers te besteden.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.