Hanteren van onzekerheid

Open PDF (267.01 KB)

Samenvatting van de inaugurele rede uitgesproken door B. Stegenga bij het aanvaarden van het ambt van bijzonder hoogleraar Klinische Epidemiologie in de Tandheelkunde, vanwege de Stichting Bevordering Tandheelkundige Kennis, aan de Rijksuniversiteit Groningen op dinsdag 22 februari 2005.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.