Juridische aspecten van sportletsels

View the english summary Open PDF (82.83 KB)

De juridische kant van de behandeling van sportletsels onderscheidt zich op een aantal aspecten van een normale tandheelkundige behandeling. Zonodig moet de sporter worden geadviseerd over de noodzaak van een tijdige aansprakelijkheidsstelling, vooral over de mogelijke gevolgen op lange(re) termijn. Ook moet worden nagegaan welke verzekeringen de schade dekken. De overdracht van de behandeling door de eerste-hulp-verlener aan de eigen huistandarts moet zorgvuldig gebeuren. Hierbij moet in het bijzonder aandacht worden besteed aan het waarborgen van een goed vervolgtraject. De zorgplicht van de eerste-hulp-verlener als de patiënt geen eigen huistandarts heeft, strekt zich uit tot het pijnvrij houden en bij letsel aan een gebitselement tot behoud van het gebitselement. Sportletsels komen meestal in het weekend voor, dat wil zeggen in een niet-normale praktijksituatie. Er kan dan eerder – mits gemotiveerd – van de praktijkrichtlijn worden afgeweken.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.