Overeenkomsten volgens tandartsen-topsporters

Mondzorg en topsport

View the english summary Open PDF (63.97 KB)

Doel van dit kwalitatieve onderzoek was na te gaan in hoeverre acht tandartsen-algemeen practici, twee vrouwen en zes mannen, die allen op het gebied van sport Nederland vele malen hebben vertegenwoordigd, een relatie zien tussen het bedrijven van (top)sport en hun beroepsuitoefening. Zeven van de acht respondenten zagen grote overeenkomsten met hun beroepsuitoefening. Vooral als het gaat om zaken als gedisciplineerd en planmatig bezig zijn, het streven naar perfectie, het hebben van een groot concentratievermogen en de eigenschap zich te richten op taakrelevante zaken, zoals het nastreven van doelen en het consequent bezig zijn met training en oefening. Verder merkten sommigen op dat zij in de beroepsuitoefening aan de ene kant voortdurend bezig zijn grenzen te verleggen, terwijl zij aan de andere kant beperkingen hebben leren kennen. In de discussie wordt aandacht besteed aan de kwaliteitsaspecten van het verlenen van mondzorg, aan de vraag wat onder topmondzorg moet worden verstaan en aan de vraag welke de persoonlijkheidskenmerken zijn van tandartsen die topmondzorg verlenen.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.