Van fixatie op gebitselementen naar een breder perspectief: orale rehabilitatie

View the english summary Open PDF (77.50 KB)

Dit artikel is een bewerkte vertaling van een redactionele kolom van het Journal of Oral Rehabilitation. Hierin bepleit de nieuwe redactie een bredere blik op de tandheelkunde in plaats van een fixatie op de gebitselementen. Met het tijdschrift wil men een multidisciplinair forum bieden met een breed aandachtsgebied in de zoektocht naar kennis. In het commentaar van de auteurs op de inhoud van deze redactionele kolom wordt aangegeven dat de fixatie op de gebitselementen zijn oorzaken vindt in de opleiding van de tandartsen en in de historie van het beroep in Nederland. Om een oplossing te vinden, wordt het in de redactionele kolom gevoerde pleidooi voor de ontwikkeling van een team van mondzorgverleners aangescherpt.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.