Een protocol voor de vervaardiging van een stabilisatie-opbeetplaat

View the english summary Open PDF (140.87 KB)
Een stabilisatie-opbeetplaat wordt toegepast als behandeling van musculoskelettale stoornissen van het kauwstelsel. Het reversibele karakter van deze behandeling is een belangrijk kenmerk. In dit artikel wordt een protocol voor de behandeling met een stabilisatie-opbeetplaat gepresenteerd dat tot een voorspelbaar resultaat leidt met betrekking tot de opbeetplaat als zodanig en de verhouding van de onderkaak ten opzichte van de bovenkaak die met de stabilisatie-opbeetplaat wordt beoogd. Het protocol bestaat globaal uit vier fasen: de initile klinische fase, de tandtechnische fase, de controlefase en de fase van het plaatsen van de stabilisatie-opbeetplaat.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.