Onder redactie van dr. J.H.G. Poorterman

Excerpten van januari 2006

Open PDF (85.03 KB)

Cariologie: Cariëspreventie door fluoridegelapplicatie bij kinderen. Restauratieve tandheelkunde: Twee adhesiefsystemen klinisch vergeleken, Reparatie van oude composietrestauraties, Indiceren en vervangen van restauraties. Prothetische tandheelkunde: Vijf jaar vervolgen van kronen op 3 soorten opbouwen, Randaansluiting en klinisch oordeel keramische kronen na 5 jaar. Kindertandheelkunde: Cariësprevalentie bij 5-jarigen in de Verenigde Staten. Orthodontie: Enkelvoudige implantaten voor ontbrekende laterale incisieven? Preventieve tandheelkunde: Slaapapneu. Radiologie: Referentiedosis voor intraorale röntgenopnamen, Discusverplaatsing bij kaakgewrichtsklachten. Materiaalkunde: Oppervlakteverkleuring van restauratiematerialen.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.