Een spontane dove lip

View the english summary Open PDF (120.95 KB)
Een jongeman van Afrikaanse afkomst werd verwezen met een spontaan ontstane dove lip. Klinisch kon een uitval van de nervus mentalis worden geobjectiveerd, echter zonder dat bij klinisch en rntgenologisch onderzoek hiervoor een oorzaak kon worden aangewezen. Uit de anamnese bleek dat de jongeman bekend is met sikkelcelanemie. Bij sikkelcelpatinten dient eerst te worden gedifferentieerd tussen klachten ontstaan door infarcering van het aangedane gebied en osteomyelitis alvorens een behandeling in te stellen. Uiteindelijk kon met behulp van positron emissie tomografie (PET)-scanning de diagnose osteomyelitis worden gesteld. De pathogenese van sikkelcelanemie en het belang voor de tandarts worden in deze bijdrage toegelicht.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.