Nieuwe uitgeverij en kennistoets

Open PDF (31.86 KB)

De redactie van het Tijdschrift is met de Begeleidingscommissie van het Q-Keurmerk© van mening dat het goed en zinvol is op de invoering van een studiepuntenstelsel te anticiperen. Daarom worden met ingang van januari 2007 per nummer van het Tijdschrift 3 artikelen voorzien van vragen waarmee de kennis van de inhoud van de desbetreffende artikelen kan worden getoetst.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.