Tand- en kiespijnen

View the english summary Open PDF (72.92 KB)

Bij de diagnostiek van tand- of kiespijnen (dentoalveolaire pijnen) vormt de anamnese dé informatiebron met betrekking tot de locatie waar de pijn wordt ervaren en geeft informatie over de karakteristieken en het beloop. De meest relevante klinisch-diagnostische technieken zijn provocatietests en de proefanesthesie. Aan tand- of kiespijnen (dentoalveolaire pijnen) kunnen verschillende mechanismen ten grondslag liggen. Pijn bij pulpitis vertoont de kenmerken van viscerale pijnen, terwijl het parodontale ligament als primaire pijnbron kenmerken vertoont van musculoskelettale pijnen. Ook komt het nogal eens voor dat de pijn blijkt uit te gaan van een ander gebitselement dan het gebitselement waarin de pijn wordt waargenomen of van een structuur op nog grotere afstand (gerefereerde pijn). Daarom is differentiële diagnostiek van groot belang.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.