Onder redactie van J.H.G. Poorterman

Excerpten van december 2006

Open PDF (104.59 KB)

Prothetische tandheelkunde:De neutrale zone bij de volledige prothese. Gnathologie: Spiereigenschappen bij myofasciale pijn in de kauwspieren. Orthodontie: Objectieve maatstaven voor ‘faciale esthetiek’, De optimale kracht voor tandverplaatsing. Parodontologie: EC 40 bij parodontale therapie. Materiaalkunde: Hechtsterkte na thermische en mechanische belasting, LED-polymerisatielampen en halogeenlamp vergeleken, Hechting aan glazuur van zelfetsende adhesieven, Afstand van lichtvenster beïnvloedt polymerisatie. Implantologie: Botverlies rond implantaten door belasting of ontsteking, Topisch antibioticum of antisepticum bij behandeling van peri-implantitis. Algemene ziekteleer: Cariës en parodontitis bij chronische darmontsteking.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.