Acute sialoadenitis van de glandula parotidea

View the english summary Open PDF (135.90 KB)
Een 88-jarige vrouw met diabetes mellitus en perifeer arterieel vaatlijden werd opgenomen op de afdeling vaatchirurgie van een universitair medisch centrum. Gedurende het verblijf ontwikkelde zij plotseling aan de rechterzijde van het gelaat een zwelling die niet duidelijk werd begrensd door anatomische structuren in dit gebied.Door een kno-arts werd met behulp van echografie en computertomografie de diagnose acute sialoadenitis van de glandula parotidea gesteld. Een behandeling met antibiotica werd gestart, waarop de zwelling snel verdween.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.