Bijzondere tandheelkunde online

View the english summary Open PDF (119.22 KB)

Onder bijzondere tandheelkunde wordt verstaan de tandheelkundige zorg aan bijzondere patiëntengroepen die door de moeilijkheidsgraad van de verrichtingen of bepaalde omstandigheden redelijkerwijs niet door de huistandarts kan worden verleend. In Nederland is de bijzondere tandheelkunde bij wet geregeld en moet aan een aantal voorwaarden voldoen. In deze bijdrage wordt de Regeling bijzondere tandheelkunde toegelicht en worden de websites besproken van een aantal behandelcentra dat deze bijzondere patiëntengroepen behandelt.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Info
bron
Ned Tijdschr Tandheelkd maart 2006 ; 113: 119-120
rubriek
Media
Bronnen
Gerelateerd