Een vergrote tong

View the english summary Open PDF (119.41 KB)

Een 63-jarige vrouw klaagde al enige tijd over een langzaam toenemende zwelling van de gehele tong. Uit histopathologisch onderzoek van een biopt bleek dat sprake was van amyloïdose.Aangezien bij amyloïdose van de tong veelal een associatie bestaat met een onderliggende plasmacelaandoening, werd aanvullend onderzoek gedaan. Patiënte bleek te lijden aan de ziekte van Kahler (multipele myelomen). Enkele jaren tevoren was zij geopereerd in verband met een metacarpale-tunnelsyndroom van beide handen.Achteraf bezien past ook dat gegeven bij dit ziektebeeld. De bij patiënte uitgevoerde stamceltransplantatie lijkt vooralsnog een gunstig effect op het ziektebeloop te hebben, overigens zonder duidelijke regressie van de tongzwelling.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.