Stollingsstoornissen en de tandarts

View the english summary Open PDF (120.79 KB)

Een gestoorde stolling leidt tot een verhoogd risico van bloedingen bij invasieve tandheelkundige ingrepen. Hierbij maakt het in principe niet uit of de stollingsstoornis het gevolg is van een aangeboren of verworven afwijking in het stollingsysteem of het gebruik van antistollingsmiddelen.Wel is de aard van de stollingsstoornis van invloed op te nemen preventieve maatregelen. De laatste jaren is het inzicht in de werking van de bloedstolling belangrijk toegenomen.Dit heeft het mogelijk gemaakt om met specifieke interventies de stollingsstatus te verbeteren: het effect van antistolling kan met verschillende maatregelen worden verminderd of zelfs geheel worden gelimineerd.Het is derhalve van groot belang om voor een invasieve tandheelkundige ingreep bij een patiënt met een gestoorde stolling met de behandelend specialist na te gaan of en zo ja op welke manier de stolling rondom de ingreep kan worden verbeterd. In dit artikel worden hiervoor algemene richtlijnen gegeven.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Info
bron
Ned Tijdschr Tandheelkd april 2006 ; 113: 150-155
rubriek
Medisch
Bronnen
Gerelateerd