De website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

View the english summary Open PDF (69.04 KB)

Als kennis- en onderzoeksinstituut adviseert en ondersteunt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu op landelijk niveau beleidsmakers en professionals op diverse werkterreinen. Daartoe verzamelt het instituut nationale en internationale gegevens over de volksgezondheid teneinde bijvoorbeeld bij infectieziekten epidemien tijdig te signaleren. Op de website is veel informatie over gezondheid, ziekte, voeding, preventie en het leefmilieu bijeengebracht.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.