Onder redactie van dr. J.H.G. Poorterman

Excerpten van mei 2006

Open PDF (68.51 KB)

Restauratieve tandheelkunde: Tetric Ceram-restauraties na 4 jaar, Composieten voor posterieure gebitselementen. Kindertandheelkunde: Opleidingscertificaten en hun klinische gevolgen. Orthodontie: Orthodontische apparatuur onder invloed van MRI, Cervicale headgear bij verticale groei, Aanmaak van osteoclasten bij ratten, De breedte van de gebitselementen in de bovenkaak. Mondziekten en kaakchirurgie: Syfilis: stand van zaken. Materiaalkunde: Composiet en compomeer gehecht met 2 adhesieven, Hechting aan wortelcement. Implantologie: Osteoblasten kweken. Algemene ziekteleer: Cardiovasculaire risico’s bij slaapapneu, Pilocarpine voor dorstige kunstnier-patiënten.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.