Een vergelijking tussen behandelde en niet-behandelde jongeren

Attituden ten aanzien van orthodontische behandeling

View the english summary Open PDF (59.71 KB)

Onbekend is hoe Nederlandse jongeren orthodontische behandeling beoordelen en welke aspecten bepalend zijn voor hun zienswijze. Om dit op te helderen zijn attituden van orthodontisch behandelde en niet-behandelde jongeren vergeleken.Uit dit onderzoek bleek dat jongeren die in het verleden orthodontisch waren behandeld een positievere attitude ten aanzien van orthodontische behandeling hadden dan niet-behandelde jongeren.De attituden van orthodontisch behandelde jongeren werden bepaald door hun ervaringen met een orthodontist, hun tevredenheid met het behandelresultaat en hun ervaringen met controleafspraken. In tegenstelling tot sekse was leeftijd een voorspellende factor, in die zin dat de oudere proefpersonen een positievere attitude hadden dan de jongere. De resultaten van dit onderzoek impliceren dat de attitude van een jongere ten aanzien van orthodontische behandeling niet wordt bepaald door n specifiek aspect, maar door een combinatie van aspecten.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.