Een parodontitis apicalis uitgaande van een gave premolaar in de onderkaak

View the english summary Open PDF (69.89 KB)
Een patint had in eerste instantie onbegrepen klachten in de premolaarstreek van de onderkaak. Er was al enige tijd sprake van pijnklachten en een zwelling, zonder dat de oorzaak hiervan duidelijk was.Uiteindelijk bleek het te gaan om een parodontitis apicalis ten gevolge van een dens evaginatus.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.